Activiteiten

 

Vervolglessen
EHBO Herhalingsles
Wij (EHBO Zeeland) geven van sept. t/m mei elke eerste donderdag van de maand een vervolgles van 20.00 tot 22.00 uur. Op verschillende derde dinsdagen zijn er eveneens vervolglessen. Op deze vervolglessen worden regelmatig verschillende toetsen afgenomen om zo het diploma geldig te houden. Al onze vervolglessen worden gegeven in het Dorpshuis.
Buitenoefening

Op het einde van het seizoen, de eerste donderdag in mei organiseren wij meestal ter afsluiting van het seizoen een buitenoefening in de vorm van een of meer zeer realistische ongevallen met de nodige slachtoffers

 

Uitwisselingen
Een maal per jaar hebben we een uitwisseling met Mill en Wilbertoord. Op deze wat uitgebreidere vervolgles zijn er altijd weer veel mensen aanwezig om hun EHBO kennis op peil te houden.
Evenementen

Bij vele Zeelandse evenementen zijn vrijwilligers van onze EHBO vereniging aanwezig. "Voor het geval" dat er iets mocht gebeuren.

Cursus

EHBO Buitenoefening

Wij geven in principe een maal per jaar een cursus EHBO maar wanneer er behoefte aan is doen we dit vaker. Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Mill en Wilbertoord. Een cursus bestaat uit 10 avonden (incl. examen) van telkens 2,5 uur. Deze avonden vangen aan om 19.30 uur en zijn in het dorp waar de cursus wordt gegeven.

 

Rampoefeningen

Soms organiseren wij in samenwerking met verschillende instanties een grote rampoefening.

Grote Oefening 2013, EHBO en Brandweer.

De EHBO vereniging Zeeland was aan de beurt om een grote oefening te organiseren. Met de EHBO verenigingen uit Mill en Wilbertoord wordt al jaren samen gewerkt en hebben we jaarlijks een uitwisseling. Om de 4 jaar organiseert een vereniging een grote oefening zoals deze in Zeeland.

Samen met de brandweer Landerd, werd er bij Cornelissen op de Boekelsedijk een grote oefening uitgezet. De brandweerposten Zeeland en Uden namen hier aan deel.

Het was die avond 20.00 uur toen de Brandweer uitrukte met groot materiaal. Er was bij bouwbedrijf Cornelissen op de Boekelsedijk een vliegtuig neergestort. Boven dit bedrijf raakte een F16 en een vrachtvliegtuig elkaar en stortten neer. De piloot van de F16 kon zich redden met de schietstoel en kwam op de ventilatietoren terecht waar hij bevrijd moest worden met de hoogwerker van de brandweer Uden.

Het vrachtvliegtuig met enkele inzittenden kwam op het terrein van Cornelissen terecht. Overal waren vliegtuigdelen neer gevallen, zo ook in/op de werkplaats, waar volop werd gewerkt. Dit betekent dat er vele slachtoffers vielen, zowel binnen als buiten, en in het vliegtuig. Op het moment dat dit gebeurde zaten 72 EHBO'ers in de Garf te wachten op het sein dat de ramp gebeurd zou zijn en dat men in groepjes naar Cornelissen kon vertrekken.

Ook de BHV'ers van Cornelissen werkten mee en hadden hun handen vol deze avond. De brandweer kwam met 3 wagens en de hoogwerker van Uden. Hierbij waren ongeveer 25 brandweerlieden ingezet. De brandweerlieden bevrijdden de beknelde slachtoffers en haalden ook verschillende slachtoffers uit de in brand staande opslagruimte.

Een container die als vliegtuigromp fungeerde, met hierin slachtoffers, werd voor de brandweerlieden een uitdaging; de mensen snel en deskundig te bevrijden en over te dragen aan de EHBO'ers

Binnen en over het hele terrein lagen in totaal 32 slachtoffers. De EHBO'ers droegen de slachtoffers over aan een ambulancebroeder zodat de werkelijkheid werd nagebootst. Deze oefening was zeer leerzaam voor zowel de brandweer als de EHBO'ers. Door deze samenwerking van brandweer en EHBO is het gemakkelijker te werken in een werkelijke rampsituatie. Verschillende waarnemers en oefenleiders hebben notities gemaakt die voor een evaluatie gebruikt gaan worden.

Aan deze oefening hebben in totaal ongeveer 150 mensen mee gewerkt. Wij willen graag al deze mensen en Firma Cornelissen hartelijk danken voor de geslaagde avond.