Geschiedenis

Het was 25 oktober 1952 toen er een bijeenkomst werd gehouden om te polsen welke behoeften er lagen om een EHBO vereniging op te richten. Deze avond werd gehouden in het Bondsgebouw naast de Kerk.
Op deze avond, die op initiatief van Dhr. Dokter Tunnissen, Dhr. de Lang (toen als rijkspolitie) en Dhr. Werner (in die tijd Burgemeester) was georganiseerd, was ook de Heer van Berge, de landelijke voorzitter van de EHBO aanwezig. Deze sprak over de doelstelling van de EHBO.
De belangstelling voor deze avond was zeer groot. Vele van de aanwezigen gaven zich op voor het volgen van een cursus EHBO. De cursus EHBO bestond uit 36 lessen van 2 uur. Men moest toen 12 vervolglessen per jaar volgen om een diploma geldig te houden.
De eerste cursus startte op maandag 17 nov. in de Maria school aan de Kerkstraat. De EHBO vereniging uit Langenboom kwam met enkele mensen onze cursus mee verzorgen.

Bij de oprichters vergadering was een voorlopig bestuur gekozen.
Hier de gekozen mensen.
Dr. Tunnissen
Dhr. de Lang
Mej. v.d. Loop
Mevr. v. Lanen
Mevr. v.d. Laar v.d. Ven.

De vereniging heeft in die tijd steeds goed gedraaid mede dankzij donateurkaarten, pleisteractie en de verkoop van Susloten. De Kas is nooit groot geweest maar de vereniging kon er goed van bestaan.

 

vlnr: Mevr.M.van Lieshout, Dhr.P.van de Laar, Dhr.J. Franssen(arts) Mevr. C.van Vlierberghe-Bongers, Dhr. L. van den Broek

 

De vereniging heeft in de loop der jaren verschillende bestuurs-wisselingen mee gemaakt. Ook zijn we enkele malen van locatie verhuisd waar de vervolg-lessen werden gegeven. Hier een lijstje met gebouwen waar les werd gegeven.

Mariaschool van 1952 tot ???
Parochiehuis van ??? tot ???
Piet van de Laar van ??? tot 1960
Wit gele kruis geb. van 1960 tot 1968
Fransiscusschool van 1968 tot 1997
De Garf van 1997 tot november 2022
Het Dorpshuis van 1 november 2022 tot heden

 

We zijn gestart op de Mariaschool en via het Parochiehuis naar Piet vd Laar waar we tot 1960 zaten.
Toen in nov. 1997 het gemeenschapshuis "De Garf" werd geopend, waren wij ook een van de gebruikers van af het begin. Nu zitten we sinds 1 november 2022 in het nieuwe Dorpshuis. Na meer dan 65 jaar na de oprichting zijn we een bloeiende vereniging die vele malen per jaar klaar staat om bij evenementen in Zeeland eerste hulp te bieden als dat nodig is.

 

Met een bestuur van 5 personen en rond de 30 leden hebben we een leuk gezelschap die weten wat er te doen staat bij een ongeval.