Jubilarissen EHBO vereniging Zeeland

2022

Corry de Veth 50 jaar EHBO

Corry werd in 1972 lid van EHBO vereniging Prinsenbeek en is begin 1977 lid van EHBO vereniging Zeeland geworden. Corry, toen al actief, kwam in 1980 in het bestuur. Ze heeft twee keer in het bestuur gezeten, in totaal maar liefst 24 jaar. Corry deed meer, zij heeft ook in die eerste periode de evenementen onder haar hoede gehad. Ze zorgde ervoor dat er altijd voldoende EHBO'ers aanwezig waren op een evenement. Een omvangrijke klus. Ook deze taak heeft Corry twee keer vervuld en doet dit nog steeds. In totaal al ruim 37 jaar regelt Corry deze taak voor honderd procent. Vanaf 1980 heeft Corry ook een verbandpost aan huis.

Corry heeft verder bijna 10 jaar met andere EHBO'ers de jeugd EHBO lessen mee gegeven op de basisschool. Niets is voor Corry te veel. Als er een EHBO oefening uitgezet moest worden, of een jubileumfeest geregeld moest worden, dan zat Corry vaak mee in de organisatie. Ze wist dan, samen met deze commissie, de oefening of het jubileumfeest tot een goed einde te brengen. Niet alleen bij deze genoemde activiteiten, maar ook bij heel veel evenementen was Corry aanwezig als eerste hulp. Corry is EHBO'er in hart en nieren.

We zijn haar hiervoor dan ook zeer dankbaar en hebben Corry dan ook met trots gehuldigd met haar 50 jarig jubileum.

Corry de Veth
 

Jubilarissen in 2022


V.l.n.r.: Corno Bongers, Johan Huisman, Joyce van Rossum, Corry de Veth, Jos Dortmans, Wilanda Theloosen;
Hurkend: Astrid Verwegen, Fien Knijnenburg, Mari van Summeren en Wim van Haandel

Na meer dan 2 jaar konden we eindelijk weer een jaarvergadering houden met alle leden. Op 24 maart 2022 hebben we een 10 tal leden gehuldigd voor de jaren dat ze actief zijn voor de EHBO vereniging. Bij onze vereniging worden de leden die langer dan 10 jaar lid zijn om de 5 jaar even in het zonnetje gezet. Zij staan tenslotte belangeloos voor vele verenigingen op hun evenement als EHBO'er klaar voor eventuele eerste hulp.

Als eerste werd Joyce van Rossum, 10 jaar lid, gehuldigd. Hierna Corno Bongers en Astrid Verwegen voor 25 jaar lid. Corno zorgde er ook regelmatig voor dat de EHBO caravan op een evenement kwam. Astrid is niet alleen 25 jaar lid, zij zit inmiddels ook al weer 15 jaar in het bestuur waar we zeer blij mee zijn. Niet op de foto Miranda van de Wouw, 20 jaar lid en al 19 jaar kader van onze vereniging. Dan volgen 5 mensen met 30 jaar lid, Jos Dortmans heeft inmiddels ook al 30 jaar zijn EHBO diploma en is de laatste jaren lid van onze vereniging. Johan Huisman was naast zijn lidmaatschap ook jaren Lotus en verzorgt nu de site mee van de EHBO. Mari van Summeren, altijd van de partij wanneer hij is ingedeeld bij een evenement. Fien Knijnenburg en Wilanda Theloosen zitten ook jaren in het bestuur. Fien is al 9 jaar secretaris en Wilanda 10 jaar penningmeester. Zij zorgen er mede voor dat de vereniging op een goede manier en verantwoordelijk wordt bestuurd waar we zeer blij mee zijn. En bijna als laatste werd Wim van Haandel in het zonnetje gezet vanwege 35 jaar lid. Wim is ook al vele jaren de voorzitter van onze vereniging. Hierna was het Corry die werd gehuldigd.

Al deze jubilarissen werden bedacht met een EHBO speldje en een bos bloemen.